/* */

បែកស្លុយ រីមិចxnxx . ព្រាប​​​​​ សុវត្ថិ . អ៊ីវ៉ា . ខេមរៈ សិរីមន្ត . ឆាយ វីរៈយុទ្ធ . ខេម . 999999###NIKA . 0967575574 . 0969992059 . ១. ទាក់ទងចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទដែលចូលរៀនរៀងរាល់ខែ រៀនពីថ្ងៃច័ន្ទ-សៅរ៍, ម៉ោង២-៥ៈ៣០រសៀល, តម្លៃសិក្សា៖ 150$ (មួយចេះមិនកំណត់វគ្គ)

២. ទាក់ទងចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គដោះ iCloud, កូដប្រទេស និងអាខោននានាដែលចូលរៀនរៀងរាល់ខែ រៀនពីថ្ងៃច័ន្ទ-សុក្រ, ម៉ោង៨ៈ៣០-១១ៈ៣០ព្រឹក, តម្លៃសិក្សា៖ 150$ (មួយចេះមិនកំណត់វគ្គ)

៣. ទាក់ទងចូលរៀនវគ្គគ្រប់គ្រង Facebook Page ឲ្យចេះច្បាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រង Facebook Page អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនងាយខូច ដែលចូលរៀនរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍(មួយវគ្គគឺតែ១ថ្ងៃសៅរ៍ពេញ) តម្លៃ៖ 10$…(មួយចេះមិនកំណត់វគ្គ)

អ្នកធ្វើបទបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះគឺលោក Theam SOTTHEA, ប្រធាន Camtoptec . ខេម . ខេមរៈ សិរីមន្ត . ខ្មែរ . ចង់ទៅ ទៅៗ . ឆាយ វីរៈយុទ្ធ . ជែមស៍ . ឈឺទេ . ដួង វិរៈសិទ្ធ . នាយចឺម . នេនទុំ . នៅទីនេះមានមនុស្សខូចចិត្ត . បាច់ផ្កាបាត់ម្ចាស់ {cover} by Thai Atecheatbot . បែកស្លុយ រីមិច . ពាក់អាវមិនដែល . ពេជ្រ ថាណា . ពេជ្រ សោភា . ព្រាប​​​​​ សុវត្ថិ . ម៉ែ . រាំអញ្ចេក! អញ្ចេក . សារាវ៉ាន់ . សុគន្ធ នីសា . សុគន្ធកញ្ញា . ស្រឡាញ់អូនលើសហើយ . អ៊ីវ៉ាhttps://www.youtube.com/dashboard?o=U .
NI KA
0

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *